Protejarea confidențialității dvs.

Protejarea confidențialității dvs.

Aceste condiții sunt valabile începând cu 25.5.2018.

Informații de bază

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este compania noastră

DUBLEZ, s.r.o.
Športová 2772/13
926 01 Sereď
Nr. înreg.: 47132981

Ce date personale colectăm

La comandarea de produse sau servicii de la noi, colectăm în principal date care sunt marcate ca obligatorii în procesul de comandare. Datele obligatorii sunt doar cele fără de care nu vă putem procesa comanda, precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare și subiectul comenzii în sine.

La livrarea produselor, vi se poate trimite un e-mail prin care vi se cereți să evaluați produsele pe care le-ați achiziționat și serviciul nostru.

Dacă ne contactați prin telefon sau e-mail, vom prelucra și datele dvs. cu caracter personal furnizate în aceste comunicări.

Folosim modulele cookie și instrumente similare pentru a ne îmbunătăți serviciile, personalizarea și marketingul. Pentru mai multe informații, consultați Module cookie.

Module cookie

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Executarea contractului: în cazul comandării de produse sau prestării altor servicii. Aceasta se referă în principal la factura și adresa de livrare sau detaliile de contact.

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale: atunci când stocăm date despre dvs. și comanda dvs. în evidențele noastre contabile sau când divulgăm date autorităților guvernamentale și altor autorități care ne supraveghează activitățile sau care se ocupă de rezolvarea litigiilor sau de punerea în aplicare a deciziilor.

Interes legitim: pentru îmbunătățirea și personalizarea serviciilor noastre și a anumitor activități de marketing. Pe baza interesului legitim, procesăm automat în principal date cu caracter personal și module cookie. Vă puteți opune acestei prelucrări de date contactându-ne, folosind datele de contact furnizate în secțiunea {0}.

Consimțământ: pentru trimiterea de comunicări comerciale sau pentru alte forme de marketing. Orice consimțământ acordat este voluntar și poate fi retras oricând, însă acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragerea sa. Puteți să vă gestionați consimțământul în contul dvs. sau să ne contactați pentru a renunța la primirea de comunicări comerciale.

Dezvăluirea datelor către terți

Pentru livrarea produselor: către compania de livrare cu care lucrăm. Acestea includ adresa de livrare și datele de contact și, în cazul rambursului, suma care trebuie achitată. Compania de livrare are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal pe care i le transmitem numai în scopul livrării produselor.

Pentru prelucrarea externă a datelor: partenerilor cu care lucrăm. Ei prelucrează datele pentru noi, conform instrucțiunilor noastre și în conformitate cu acest document. Furnizorii noștri respectă toate măsurile de securitate, tehnice și organizatorice necesare, pentru a proteja datele cu caracter personal după cum este necesar.

Pentru servicii de analiză și marketing: partenerilor care ne oferă servicii de analiză și de publicitate. Ei pot folosi module cookie și tehnologii similare pentru a colecta date despre preferințele dvs. și despre utilizarea site-ului nostru web. Pentru informații suplimentare despre aceste instrumente, consultați Module cookie.

Pentru temeiuri legale: unei autorități publice sau unui alt organism autorizat, dacă ne impune obligația de a-i transmite datele dvs. cu caracter personal. În cazul punerii în aplicare a drepturilor noastre sau a apărării noastre, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către o altă entitate (de exemplu, un avocat).

Durata prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Prelucrăm date cu caracter personal care sunt necesare pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor noastre sau pentru îndeplinirea obligațiilor noastre pe perioada în virtutea reglementărilor legale aplicabile și în conformitate cu acestea.

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pe baza interesului nostru legitim, stocăm datele cât timp există motivul prelucrării lor. De obicei, pentru o perioadă maximă de 5 rokov.

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, datele dvs. cu caracter personal vor fi, în general, prelucrate pentru o perioadă de 5 rokov sau până la retragerea consimțământului.

Securitatea datelor cu caracter personal

Ne interesează cu adevărat să vă protejăm confidențialitatea și ne străduim să vă păstrăm datele cu caracter personal în siguranță. Ne străduim să folosim măsuri de securitate, tehnice și organizatorice care oferă suficientă securitate, pe baza stării actuale a tehnologiei, și actualizăm în mod periodic măsurile adoptate. Toată comunicarea dintre dispozitivul dvs. și site-ul nostru web este criptată. Protejăm baza de date care conține date cu caracter personal împotriva deteriorării, distrugerii, pierderii și utilizării greșite. Stocăm parola contului dvs. de utilizator în formă hash, astfel încât să nu poată fi decriptată chiar dacă aceste date sunt obținute de o persoană neautorizată.

Drepturile dvs.

Aveți o serie de drepturi ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Dacă vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă vom informa cu privire la procesarea cererii dumneavoastră în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de către noi.

Pentru a vă exercita drepturile, trimiteți-ne un e-mail sau o cerere scrisă la datele de contact furnizate în secțiunea Informații de bază.

Dreptul de acces la date

Ne puteți cere să vă trimitem o prezentare generală a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Vă vom oferi informații despre ce date prelucrăm despre dvs., în ce scop, cui au fost dezvăluite aceste date și cât timp le vom păstra.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă trimitem datele dvs. cu caracter personal, pe care le procesăm despre dvs., într-un format care poate fi citit automat.

Dreptul la rectificare

Dacă considerați că datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. sunt incorecte, ne puteți cere să le rectificăm.Cu toate acestea, vă recomandăm să rectificați pur și simplu datele în contul dvs..

Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele. Ștergerea nu va afecta datele pe care trebuie să le păstrăm în temeiul legii. De asemenea, vom informa alți destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal că v-ați exercitat dreptul la ștergere și că aceștia ar trebui să șteargă toate datele dvs. cu caracter personal, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, pe baza tehnologiei și costurilor disponibile.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți cere să restricționăm temporar prelucrarea în următoarele cazuri:

  • în cazul în care contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal
  • dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate ilegal
  • dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de ele pentru propriile scopuri pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor dvs. legale
  • dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal care se efectuează pe baza interesului nostru legitim (a se vedea informațiile din secțiunea Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal) din motive legate de situația dvs. specifică.

Depunerea unei plângeri

Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către compania noastră este ilegală, aveți dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Cu toate acestea, ne-am bucura dacă ați aborda mai întâi astfel de cazuri cu noi. Contactați-ne folosind datele de contact enumerate în secțiunea Informații de bază.